Om föreningen

Svenska talterapeuter i Finland är en registrerad förening vars syfte är att vara en kontaktlänk för svenskspråkiga talterapeuter i Finland. Föreningen grundades år 2003 och har omkring 200 medlemmar. Bland föreningens medlemmar finns logopedistuderanden och yrkesverksamma samt pensionerade talterapeuter. STiF:s verksamhet omfattar att utveckla medlemmarnas fackliga kompetens, utveckla den svenskspråkiga talterapin i Finland och fungera som nätverk för talterapeuter som verkar på svenska i Finland. Föreningen brukar årligen ordna en utbildningsdag för sina medlemmar med olika teman. Utöver utbildningsdagen ordnas även andra fortbildningar och även friare träffar så som restaurangbesök. Föreningen upprätthåller utöver hemsidan en e-postlista och en Facebook-grupp för sina medlemmar.

Vill du bli medlem i föreningen?

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close